مشاور شما سرلک

مشاور شما سرلک

👤 مشاور شما : سرلک        شماره تماس 📲 : ۰۹۳۶۴۰۱۷۱۱۵

فروش اپارتمان ۵۷ متری شهرک اندیشه فاز ۱

فروش اپارتمان ۵۷ متری شهرک اندیشه فاز ۱
آپارتمان 80 متر به بالا, فروش آپارتمان
448,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۸۰مترى 🔴۲خواب، طبقه اول، روبه نما 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ اختصاصی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. 🔵۸۰میلیون رهن 🔵۳۰۸میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۵۶۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
80 متر - تاریخ : 97/12/272 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

اپارتمان شیک رو به نما در اندیشه

اپارتمان شیک رو به نما در اندیشه
آپارتمان 70 متر تا 80 متر, فروش آپارتمان
320,000,000تومان 70 وام - آپارتمان

🔴۷۲مترى 🔴۲خواب، طبقه سوم، روبه نما 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ اختصاصی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. 🔵۶۰میلیون رهن 🔵۱۹۰میلیون نقدی 🔵۷۰وام 🔵متری : ۴۴۵۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
72 متر - تاریخ : 97/12/262 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش آپارتمان ۹۷ فاز یک اندیشه

فروش آپارتمان ۹۷ فاز یک اندیشه
آپارتمان 80 متر به بالا, فروش آپارتمان
427,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۹۷مترى 🔴۲خواب، طبقه اول، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ اختصاصی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک.اسانسور 🔵۱۰۰میلیون رهن 🔵۲۶۷میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۴۴۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
97 متر - تاریخ : 97/12/262 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

خرید خانه در اندیشه فاز یک

خرید خانه در اندیشه فاز یک
آپارتمان 70 متر تا 80 متر, فروش آپارتمان
350,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۷۰مترى 🔴۲خواب، طبقه سوم، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ اختصاصی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک.اسانسور 🔵۶۵میلیون رهن 🔵۲۲۵میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۵۰۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
70 متر - تاریخ : 97/12/252 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

خرید آپارتمان ۶۷ متری شهرک اندیشه

خرید آپارتمان ۶۷ متری شهرک اندیشه
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
335,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۶۷مترى 🔴۲خواب، طبقه دوم، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ اختصاصی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. 🔵۶۵میلیون رهن 🔵۲۱۰میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۵۰۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
67 متر - تاریخ : 97/12/252 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

خرید خانه ۶۹ متری فاز یک اندیشه

خرید خانه ۶۹ متری فاز یک اندیشه
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
283,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۶۹مترى 🔴۲خواب، طبقه دوم، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. 🔵۶۵میلیون رهن 🔵۱۵۸میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۴۱۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
69 متر - تاریخ : 97/12/222 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحد لوکس ۶۰ متری فاز ۱ اندیشه

فروش واحد لوکس ۶۰ متری فاز ۱ اندیشه
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
252,000,000تومان 50 وام - آپارتمان

🔴۶۰مترى 🔴۱خواب، طبقه دوم، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. 🔵۵۰میلیون رهن 🔵۱۴۲میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۴۲۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
60 متر - تاریخ : 97/12/221 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحد شیک واقع در اندیشه

فروش واحد شیک واقع در اندیشه
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
305,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۶۶مترى 🔴۲خواب، طبقه اول، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال.اسانسور 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. 🔵۵۵میلیون رهن 🔵۱۹۰میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۴۵۵۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
66 متر - تاریخ : 97/12/202 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحد در فاز یک اندیشه

فروش واحد در فاز یک اندیشه
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
5,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۴۱مترى 🔴۱خواب، طبقه سوم، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ،شیک. 🔵۱۴۵میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۵۰۰۰  برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران…

جزییات بیشتر
41 متر - تاریخ : 97/12/191 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

خرید واحد ۵۲ متری در اندیشه فاز ۱

خرید واحد ۵۲ متری در اندیشه فاز ۱
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
213,000,000تومان 45 وام - آپارتمان

🔴۵۲مترى 🔴۱خواب، طبقه اول، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ،شیک. 🔵۴۰میلیون رهن 🔵۱۲۸میلیون نقدی 🔵۴۵وام 🔵متری : ۴۱۰۰  برای دریافت اطلاعات بیشتر…

جزییات بیشتر
52 متر - تاریخ : 97/12/181 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش آپارتمان ۷۰ متری فاز ۱ اندیشه

فروش آپارتمان ۷۰ متری فاز ۱ اندیشه
آپارتمان 70 متر تا 80 متر, فروش آپارتمان
350,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۷۰مترى 🔴۲خواب، طبقه سوم، روبه آفتاب.اسانسور 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. 🔵۶۰میلیون رهن 🔵۲۳۰میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۵۰۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
70 متر - تاریخ : 97/12/132 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

آپارتمان در شهرک اندیشه

آپارتمان در شهرک اندیشه
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
213,000,000تومان 45 وام - آپارتمان

🔴۵۲مترى 🔴۱خواب، طبقه اول، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ،شیک. 🔵۴۰میلیون رهن 🔵۱۲۸میلیون نقدی 🔵۴۵وام 🔵متری : ۴۱۰۰  برای دریافت اطلاعات بیشتر…

جزییات بیشتر
52 متر - تاریخ : 97/12/121 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

خرید ملک بسیار شیک فاز یک اندیشه

خرید ملک بسیار شیک فاز یک اندیشه
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
205,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۵۰مترى 🔴۱خواب، طبقه سوم، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. 🔵۴۰میلیون رهن 🔵۱۰۵میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۴۱۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
50 متر - تاریخ : 97/12/121 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش ملک ۵۶ متری فاز یک اندیشه

فروش ملک ۵۶ متری فاز یک اندیشه
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
271,000,000تومان 70 وام - آپارتمان

🔴۵۶مترى 🔴۱خواب، طبقه دوم، روبه آفتاب. 🔴کابینت ام دی اف ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ اختصاصی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،پوستر 🔵۴۰میلیون رهن 🔵۱۶۱میلیون نقدی 🔵۷۰وام 🔵متری : ۴۸۵۰  برای…

جزییات بیشتر
56 متر - تاریخ : 97/12/111 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش خانه لوکس شهرک اندیشه

فروش خانه لوکس شهرک اندیشه
آپارتمان 80 متر به بالا, فروش آپارتمان
770,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۱۴۰مترى 🔴۳خواب، طبقه چهارم، روبه آفتاب.اسانسور 🔴کابینت ممبران ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ اختصاصی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،پوستر 🔵۱۴۰میلیون رهن 🔵۵۷۰میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۵۵۰۰  برای دریافت اطلاعات…

جزییات بیشتر
140 متر - تاریخ : 97/12/093 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

خرید ملک لوکس واقع در اندیشه

خرید ملک لوکس واقع در اندیشه
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
205,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

۵۰مترى ۱خواب، طبقه سوم، روبه آفتاب. کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. گازرومیزی . پارکینگ عمومی کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. ۴۰میلیون رهن ۱۰۵میلیون نقدی ۶۰وام متری : ۴۱۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
50 متر - تاریخ : 97/12/081 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

خرید آپارتمان ۷۰ متری اندیشه فاز ۱

خرید آپارتمان ۷۰ متری اندیشه فاز ۱
آپارتمان 70 متر تا 80 متر, فروش آپارتمان
350,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۷۰مترى 🔴۲خواب، طبقه سوم، روبه آفتاب.اسانسور 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. 🔵۶۰میلیون رهن 🔵۲۳۰میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۵۰۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
70 متر - تاریخ : 97/12/072 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

واحد ۵۰ متری در فاز ۱ اندیشه

واحد ۵۰ متری در فاز ۱ اندیشه
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
205,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۵۰مترى 🔴۱خواب، طبقه سوم، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. 🔵۴۰میلیون رهن 🔵۱۰۵میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۴۱۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
50 متر - تاریخ : 97/12/051 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحد ۶۷ متری شهرک اندیشه فاز ۱

فروش واحد ۶۷ متری شهرک اندیشه فاز ۱
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
248,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۶۷مترى 🔴۲خواب، طبقه سوم، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. 🔵۶۰میلیون رهن 🔵۱۲۸میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۳۷۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
67 متر - تاریخ : 97/12/012 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

خرید خانه در فاز یک شهرک اندیشه

خرید خانه در فاز یک شهرک اندیشه
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
196,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۴۸مترى 🔴۱خواب، طبقه اول، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال.اسانسور 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. 🔵۴۰میلیون رهن 🔵۹۶میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۴۱۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
48 متر - تاریخ : 97/11/301 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحد ۵۰ متری شهرک اندیشه

فروش واحد ۵۰ متری شهرک اندیشه
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
215,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۵۰مترى 🔴۱خواب، طبقه سوم، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال.اسانسور 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. 🔵۴۰میلیون رهن 🔵۱۱۵میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۴۳۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
50 متر - تاریخ : 97/11/301 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحد لوکس ۶۰ متری فاز ۱ اندیشه

فروش واحد لوکس ۶۰ متری فاز ۱ اندیشه
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
252,000,000تومان 50 وام - آپارتمان

🔴۶۰مترى 🔴۱خواب، طبقه دوم، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. 🔵۵۰میلیون رهن 🔵۱۴۲میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۴۲۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
60 متر - تاریخ : 97/11/221 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

ملک ۵۳ متری در اندیشه فاز ۱

ملک ۵۳ متری در اندیشه فاز ۱
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
228,000,000تومان 70 وام - آپارتمان

🔴۵۳مترى 🔴۱خواب، طبقه اول، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. 🔵۴۵میلیون رهن 🔵۱۱۳میلیون نقدی 🔵۷۰وام 🔵متری : ۴۳۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
53 متر - تاریخ : 97/11/281 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش اپارتمان شیک اندیشه فاز ۱

فروش اپارتمان شیک اندیشه فاز ۱
آپارتمان 70 متر تا 80 متر, فروش آپارتمان
308,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۷۰مترى 🔴۲خواب، طبقه هفتم، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ اختصاصی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. 🔵۶۰میلیون رهن 🔵۱۸۸میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۴۴۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
70 متر - تاریخ : 97/11/272 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

خرید خانه ۴۹ متری فاز ۱ اندیشه

خرید خانه ۴۹ متری فاز ۱ اندیشه
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
217,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۴۹مترى 🔴۱خواب، طبقه سوم، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. 🔵۳۵میلیون رهن 🔵۱۲۲میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۴۵۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
49 متر - تاریخ : 97/11/251 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

خرید خانه ۶۲ متری فاز ۱ اندیشه

خرید خانه ۶۲ متری فاز ۱ اندیشه
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
294,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۶۲مترى 🔴۲خواب، طبقه سوم، روبه آفتاب. 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ اختصاصی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک. 🔵۶۰میلیون رهن 🔵۱۷۴میلیون نقدی 🔵۶۰وام 🔵متری : ۴۷۵۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
62 متر - تاریخ : 97/11/252 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

خرید خانه ۵۷ متری اندیشه

خرید خانه ۵۷ متری اندیشه
آپارتمان 50 متر تا 60 متر
194,000,000تومان 40 وام - آپارتمان

🔴۵۷مترى 🔴۱خواب، طبقه اول، روبه آفتاب 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک 🔵۴۰میلیون رهن 🔵۱۵۴میلیون نقدی متری : ۳۴۰۰  برای دریافت اطلاعات…

جزییات بیشتر
57 متر - تاریخ : 97/11/231 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک

خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک
آپارتمان 40 متر تا 50 متر
184,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۴۶مترى 🔴۱خواب، طبقه دوم، روبه آفتاب 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ اختصاصی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک 🔵۶۰میلیون وام 🔵۳۵میلیون رهن 🔵۸۹میلیون نقدی متری : ۴۰۰۰  برای…

جزییات بیشتر
46 متر - تاریخ : 97/11/211 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

خرید واحد شیک در اندیشه فاز یک

خرید واحد شیک در اندیشه فاز یک
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
5,300تومان 26 وام - آپارتمان

🔴۴۵مترى 🔴۱خواب، طبقه سوم. روبه آفتاب.نما 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ اختصاصی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک 🔵۲۶میلیون وام 🔵۴۰میلیون رهن 🔵۱۷۲۵۰۰میلیون نقدی متری : ۵۳۰۰  برای…

جزییات بیشتر
45 متر - تاریخ : 97/11/181 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

خرید آپارتمان در شهرک اندیشه

خرید آپارتمان در شهرک اندیشه
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
255,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۵۸مترى 🔴۱خواب، طبقه ششم، روبه آفتاب 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال.اسانسور 🔴گازرومیزی . پارکینگ اختصاصی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک 🔵۶۰میلیون وام 🔵۴۰میلیون رهن 🔵۱۵۵میلیون نقدی متری : ۴۴۰۰  برای…

جزییات بیشتر
58 متر - تاریخ : 97/11/171 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش آپارتمان شیک فاز یک اندیشه

فروش آپارتمان شیک فاز یک اندیشه
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
205,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۵۰مترى 🔴۱خواب، طبقه دوم، روبه آفتاب 🔴کابینت های گلاس ،هود دیجیتال. 🔴گازرومیزی . پارکینگ اختصاصی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک 🔵۶۰میلیون وام 🔵۳۵میلیون رهن 🔵۱۱۰میلیون نقدی متری : ۴۳۰۰  برای…

جزییات بیشتر
50 متر - تاریخ : 97/11/171 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحد ۴۸ متری اندیشه

فروش واحد ۴۸ متری اندیشه
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
216,000,000تومان 50 وام - آپارتمان

🔴۴۸مترى 🔴۱خواب، طبقه دوم، روبه آفتاب 🔴کابینت ام دی اف ،هود دیجیتال.اسانسور 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک 🔵۵۰میلیون وام 🔵۴۰میلیون رهن 🔵۱۲۶میلیون نقدی متری : ۴۵۰۰…

جزییات بیشتر
48 متر - تاریخ : 97/11/171 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحد ۴۲ متری اندیشه

فروش واحد ۴۲ متری اندیشه
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
202,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۴۲مترى 🔴۱خواب، طبقه پنجم، روبه آفتاب 🔴کابینت ام دی اف ،هود دیجیتال.اسانسور 🔴گازرومیزی . پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک 🔵۶۰میلیون وام 🔵۳۶میلیون رهن 🔵۱۰۶میلیون نقدی متری : ۴۸۰۰…

جزییات بیشتر
42 متر - تاریخ : 97/11/161 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحد لوکس در اندیشه فاز ۱

فروش واحد لوکس در اندیشه فاز ۱
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
273,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۵۷مترى 🔴۱خواب، طبقه دوم، روبه آفتاب 🔴کابینت ام دی اف ،هود دیجیتال 🔴پارکینگ اختصاصی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک 🔵۶۰میلیون وام 🔵۴۰میلیون رهن 🔵۱۷۳میلیون نقدی متری : ۴۸۰۰  برای دریافت…

جزییات بیشتر
57 متر - تاریخ : 97/11/161 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

آپارتمان ۴۳ متری در اندیشه فاز یک

آپارتمان ۴۳ متری در اندیشه فاز یک
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
206,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴۴۳مترى 🔴۱خواب، طبقه اول، روبه آفتاب 🔴کابینت ام دی اف ،هود دیجیتال 🔴گازرومیزی . پارکینگ اختصاصی 🔴کناف کاری ، کاغذ دیواری،شیک 🔵۶۰میلیون وام 🔵۳۶میلیون رهن 🔵۱۱۰میلیون نقدی متری : ۴۸۰۰…

جزییات بیشتر
43 متر  - تاریخ : 97/11/151 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش آپارتمان ۶۲ متری اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۶۲ متری اندیشه فاز۱
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
240,000,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴متراژ : ۶۲ متر 🔴۱خواب 🔴طبقه دوم 🔴روبه آفتاب 🔴کابینت ام دی اف 🔴هود دیجیتال 🔴گازرومیزی 🔴پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری 🔴کاغذ دیواری 🔴شیک 🔵۶۰میلیون وام 🔵۴۰میلیون رهن 🔵۱۴۲میلیون نقدی متری…

جزییات بیشتر
62 متر1 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش آپارتمان ۴۲ متری فاز یک

فروش آپارتمان ۴۲ متری فاز یک
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
3,900,000تومان 60 وام - آپارتمان

🔴متراژ : ۴۲مترى 🔴۱خواب 🔴طبقه سوم 🔴روبه آفتاب 🔴کابینت ام دی اف 🔴هود دیجیتال 🔴گازرومیزی 🔴پارکینگ عمومی 🔴کناف کاری 🔴کاغذ دیواری 🔴بسیار شیک 🔵۶۰میلیون وام 🔵۳۳میلیون رهن 🔵۹۰میلیون نقدی متری…

جزییات بیشتر
421 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ