اتاق نگهبانی

مرتب سازی بر اساس: :  

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۶ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۶   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
4,500,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:   ۴۶     مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۱ ◾ طبقه:    ۱ ◾ تعداد واحدها:  ۱۲ ◾ سن بنا:    ۴ ✳ وام موجود:     ۶۰    میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۵     میلیون…

جزییات بیشتر
46 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۰ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۶۰  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
4,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۶۰   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۲ ◾ طبقه:     ۱ ◾ تعداد واحدها:   ۶ ◾ سن بنا:      ۱۰ ✳ وام موجود:     ۴۰    میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۴۰    میلیون…

جزییات بیشتر
60 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۹ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۵۹   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
3,800,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۵۹ مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۱ ◾ طبقه:     ۱ ◾ تعداد واحدها:   —- ◾ سن بنا:      ۳ ✳ وام موجود:      ۶۰     میلیون ✳ مبلغ رهن:       ۳۵   …

جزییات بیشتر
59 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۰ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۴۰     متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
4,900,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:    ۴۰          مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۱ ◾ طبقه:     ۳ ◾ تعداد واحدها:  ۱۲ ◾ سن بنا:      ۲ ✳ وام موجود:      ۳۰    میلیون ✳ مبلغ…

جزییات بیشتر
40 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۹ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۴۹ متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
3,700,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۴۹  مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۲ ◾ طبقه:     ۱ ◾ تعداد واحدها:   —- ◾ سن بنا:      ۸ ✳ وام موجود:       ۶۰     میلیون ✳ مبلغ رهن:        ۳۵ …

جزییات بیشتر
49 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۴ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۴۴  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
4,250,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۴۴    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۲ ◾ طبقه:     ۳ ◾ تعداد واحدها: —— ◾ سن بنا:      ۲ ✳ وام موجود:       ۵۰    میلیون ✳ مبلغ رهن:       …

جزییات بیشتر
44 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۶ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۵۶  متری+بدون وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
4,200,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۵۶   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۲ ◾ طبقه:     ۳ ◾ تعداد واحدها:   ۶ ◾ سن بنا:      ۲ ✳ وام موجود:       ۴۰    میلیون ✳ مبلغ رهن:        ۴۵ …

جزییات بیشتر
56 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۹ متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۴۹  متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
2,200,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۴۹  مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۱ ◾ طبقه:     ۳ ◾ تعداد واحدها:    ۱۲ ◾ سن بنا:   ۱۲ ✳ وام موجود:       ۳۵     میلیون ✳ مبلغ رهن:        ۳۰   …

جزییات بیشتر
49 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۷ متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۵۷  متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
4,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۵۷   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۲ ◾ طبقه:     ۲ ◾ تعداد واحدها:  — ◾ سن بنا:  ۵ ✳ وام موجود:       ۴۸     میلیون ✳ مبلغ رهن:        ۳۵     میلیون…

جزییات بیشتر
57 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۸ متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۵۸  متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
3,300,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ: ۵۸   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۲ ◾ طبقه:     ۳ ◾ تعداد واحدها:  ۱۲ ◾ سن بنا:  ۱۰ ✳ وام موجود:      ۶۰        میلیون ✳ مبلغ رهن:       ۴۵   …

جزییات بیشتر
58 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۱۰ متری+تجاری/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۱۰ متری+تجاری/مسکن کلید
فروش تجاری
NA - تجاریمغازه

◾ متراژ:   ۱۰     مترمربع  ◾ سن بنا:   نوساز ✳ بهترین موقیت دسترسی  محلی   ✳ تماس گرفته شود. ☑ برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران مسکن کلید تماس حاصل بفرمایید ☑ مشاور: حقیری  ☑ موبایل: ۰۹۱۲۳۶۴۲۶۹۰ مشاور شما…

جزییات بیشتر
10 متر مربع 0 پارکینگ