ریموت کنترل

مرتب سازی بر اساس: :  

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۵ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۴۵   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
4,900,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۴۵    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۱ ◾ طبقه:    ۲ ◾ تعداد واحدها:  ۱۲ ◾ سن بنا:      ۴ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۵   میلیون ✳ مبلغ…

جزییات بیشتر
45 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۱۴۲ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۱۴۲   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 80 متر به بالا, فروش آپارتمان
4,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۱۴۲      مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:    همکف ◾ تعداد واحدها:  ۱۷ ◾ سن بنا:      ۸ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۱۱۰   میلیون…

جزییات بیشتر
60 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۳۲ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۳۲   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
5,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۳۲     مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۲ ◾ تعداد واحدها:  ۱۲ ◾ سن بنا:      ۴ ✳ وام موجود:     ۱۲   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۲۵   میلیون ✳…

جزییات بیشتر
32 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۰ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۰   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
4,200,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۴۰    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۲ ◾ تعداد واحدها:  ۱۲ ◾ سن بنا:      ۴ ✳ وام موجود:     ۵۰  میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۰   میلیون ✳…

جزییات بیشتر
40 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۶ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۶   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
5,200,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۵۶  مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۲ ◾ تعداد واحدها:  —- ◾ سن بنا:      ۴ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۴۰   میلیون ✳ مبلغ…

جزییات بیشتر
56 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۷۵ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۷۵  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 70 متر تا 80 متر, فروش آپارتمان
4,700,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۷۵   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:    ۱ ◾ تعداد واحدها:  ۶ ◾ سن بنا:      ۴ ✳ وام موجود:     ۳۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۵۰   میلیون ✳…

جزییات بیشتر
75 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۶ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۴۶  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
4,700,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:    ۴۶     مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۱ ◾ تعداد واحدها:  ۱۲ ◾ سن بنا:      ۳ ✳ وام موجود:     ۳۱   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۰ …

جزییات بیشتر
46 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۷۶ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۷۶  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 70 متر تا 80 متر, فروش آپارتمان
3,800,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۷۶   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:     ۱ ◾ تعداد واحدها:  ۶ ◾ سن بنا:      ۱۲ ✳ وام موجود:     ۵۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۵۰     میلیون…

جزییات بیشتر
76 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۷۵ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۷۵  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 70 متر تا 80 متر, فروش آپارتمان
3,900,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۷۵    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:     ۱ ◾ تعداد واحدها:   ۶ ◾ سن بنا:      ۸ ✳ وام موجود:     ۶۰    میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۶۰    میلیون…

جزییات بیشتر
75 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۶ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۶۶   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
4,500,000تومان هر متر مربع

◾ متراژ:  ۶۶    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۱ ◾ طبقه:     ۱ ◾ تعداد واحدها:   ۱۲ ◾ سن بنا:      ۳ ✳ وام موجود:     ۲۰    میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۴۵   …

جزییات بیشتر
66 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۸۱ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۸۱ متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 80 متر به بالا, فروش آپارتمان
3,900,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۸۱  مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۲ ◾ طبقه:     ۱ ◾ تعداد واحدها:   ۹ ◾ سن بنا:      ۱ ✳ وام موجود:       ۴۰      میلیون ✳ مبلغ رهن:       …

جزییات بیشتر
81 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۶ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۵۶  متری+بدون وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
4,200,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۵۶   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۲ ◾ طبقه:     ۳ ◾ تعداد واحدها:   ۶ ◾ سن بنا:      ۲ ✳ وام موجود:       ۴۰    میلیون ✳ مبلغ رهن:        ۴۵ …

جزییات بیشتر
56 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۷۵ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۷۵  متری+بدون وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
4,250,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۷۵   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۲ ◾ طبقه:     ۱ ◾ تعداد واحدها:   ۶ ◾ سن بنا:      نوساز ✳ وام موجود:       —-   میلیون ✳ مبلغ رهن:        ۶۵     میلیون…

جزییات بیشتر
75 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۹ متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۶۹  متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
2,480,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۶۹   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۲ ◾ طبقه:     ۳ ◾ تعداد واحدها:  ۱۴ ◾ سن بنا:   ۸ ✳ وام موجود:       ۵۰      میلیون ✳ مبلغ رهن:        ۴۵   …

جزییات بیشتر
69 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۷۵ متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۷۵ متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
4,600,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۷۵   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۲ ◾ طبقه:    ۱ ◾ تعداد واحدها:  ۱۲ ◾ سن بنا:  نوساز ✳ وام موجود:    ۶۰     میلیون ✳ مبلغ رهن:     ۷۰     میلیون ✳ مبلغ نقدی: …

جزییات بیشتر
75 متر مربع 2 اتاق خواب1 پارکینگ