نور مخفی

مرتب سازی بر اساس: :  

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۰ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۰   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
4,700,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۴۰  مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۱ ◾ طبقه:    ۳ ◾ تعداد واحدها: — ◾ سن بنا:    ۲ ✳ وام موجود:     ۳۰     میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۰     میلیون ✳…

جزییات بیشتر
40 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۵ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۵   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
5,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۴۵   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۱ ◾ طبقه:    ۳ ◾ تعداد واحدها:  ۱۲ ◾ سن بنا:    ۳ ✳ وام موجود:     ۲۶     میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۵     میلیون…

جزییات بیشتر
45 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۷ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۷   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
4,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۶۷     مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۲ ◾ طبقه:    ۱ ◾ تعداد واحدها:  ۶ ◾ سن بنا:      ۵ ✳ وام موجود:     ۱۵     میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۴۵   …

جزییات بیشتر
67 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۱ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۱   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
3,900,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۵۱   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۱ ◾ طبقه:    ۲ ◾ تعداد واحدها:  — ◾ سن بنا:      ۷ ✳ وام موجود:     ۶۰     میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۵   …

جزییات بیشتر
51 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۰ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۰   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
4,500,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۶۰     مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۱ ◾ طبقه:    ۳ ◾ تعداد واحدها:  ۵ ◾ سن بنا:      ۵ ✳ وام موجود:     ۶۰      میلیون ✳ مبلغ رهن:     …

جزییات بیشتر
60 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۱۴۳ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۱۴۳   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 80 متر به بالا, فروش آپارتمان
3,500,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۱۴۳     مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۳ ◾ طبقه:    ۳ ◾ تعداد واحدها:  ۴ ◾ سن بنا:      ۱۱ ✳ وام موجود:     ۷۰      میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۱۲۰ …

جزییات بیشتر
143 متر مربع 3 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۱ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۱   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
3,900,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۵۱    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۱ ◾ طبقه:    ۲ ◾ تعداد واحدها:  — ◾ سن بنا:      ۷ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۵   میلیون ✳ مبلغ…

جزییات بیشتر
51 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۷ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۷   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
4,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۶۷   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۳ ◾ طبقه:    ۱ ◾ تعداد واحدها:  ۶ ◾ سن بنا:      ۵ ✳ وام موجود:     ۱۵   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۴۵   میلیون ✳…

جزییات بیشتر
67 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۲ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۲   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
4,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۶۲   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۲ ◾ طبقه:    ۳ ◾ تعداد واحدها:  — ◾ سن بنا:      ۷ ✳ وام موجود:     ۵۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۵۰   میلیون ✳…

جزییات بیشتر
62 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۶ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۶   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
4,800,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۵۶    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۲ ◾ طبقه:    ۱ ◾ تعداد واحدها:  — ◾ سن بنا:      ۲ ✳ وام موجود:     ۳۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۴۰   میلیون ✳…

جزییات بیشتر
56 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۶ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۶   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
3,700,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۵۶    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۱ ◾ طبقه:    ۲ ◾ تعداد واحدها:  ۵ ◾ سن بنا:      ۱۲ ✳ وام موجود:     ۴۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۵   میلیون ✳…

جزییات بیشتر
56 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۴ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۴   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
4,200,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۵۴  مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۱ ◾ طبقه:    ۵ ◾ تعداد واحدها:  — ◾ سن بنا:      ۳ ✳ وام موجود:     ۵۵   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۱   میلیون ✳ مبلغ…

جزییات بیشتر
54 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۸ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۸   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
4,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۴۸   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۱ ◾ طبقه:    ۲ ◾ تعداد واحدها:  — ◾ سن بنا:      ۳ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۲۸   میلیون ✳…

جزییات بیشتر
48 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۵ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۵   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
4,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۴۵    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۱ ◾ طبقه:    ۶ ◾ تعداد واحدها:  — ◾ سن بنا:      ۳ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۵   میلیون ✳ مبلغ…

جزییات بیشتر
45 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۳۸ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۳۸   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
4,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۳۸    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۱ ◾ طبقه:    ۷ ◾ تعداد واحدها:  — ◾ سن بنا:      ۳ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۲۸   میلیون ✳…

جزییات بیشتر
38 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۸۰ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۸۰   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 80 متر به بالا, فروش آپارتمان
4,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۸۰    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۲ ◾ طبقه:    ۳ ◾ تعداد واحدها:  ۱۲ ◾ سن بنا:      ۸ ✳ وام موجود:     ۵۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۶۵   میلیون ✳…

جزییات بیشتر
80 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۴ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۶۴   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
3,700,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۶۴  مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۱ ◾ طبقه:    ۲ ◾ تعداد واحدها:  ۵ ◾ سن بنا:      ۱۳ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۴۵   میلیون ✳ مبلغ…

جزییات بیشتر
64 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۴ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۶۴   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
4,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۶۴  مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۲ ◾ طبقه:    ۲ ◾ تعداد واحدها:  ۹ ◾ سن بنا:      ۸ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۴۵   میلیون ✳ مبلغ…

جزییات بیشتر
64 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۵ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۴۵   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
4,900,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۴۵    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:   ۱ ◾ طبقه:    ۲ ◾ تعداد واحدها:  ۱۲ ◾ سن بنا:      ۴ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۵   میلیون ✳ مبلغ…

جزییات بیشتر
45 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۲ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۵۲   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
4,400,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۵۲       مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۳ ◾ تعداد واحدها:  ۱۲ ◾ سن بنا:      ۵ ✳ وام موجود:     ۴۶   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۵   میلیون…

جزییات بیشتر
52 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۸ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۸   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
4,200,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۶۸       مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:    ۱ ◾ تعداد واحدها:  ۶ ◾ سن بنا:      ۷ ✳ وام موجود:     ۴۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۳۰ …

جزییات بیشتر
68 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۷۵ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۷۵   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 70 متر تا 80 متر, فروش آپارتمان
3,800,000تومان هر متر مربع

◾ متراژ:  ۷۵     مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:    ۳ ◾ تعداد واحدها:  ۱۲ ◾ سن بنا:      ۹ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۵۵   میلیون ✳…

جزییات بیشتر
75 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۴ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۴   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
4,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۶۴   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:    ۲ ◾ تعداد واحدها:  ۹ ◾ سن بنا:      ۸ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۵۰   میلیون ✳…

جزییات بیشتر
64 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۳۲ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۳۲   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 40 متر تا 50 متر, فروش آپارتمان
5,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۳۲     مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۲ ◾ تعداد واحدها:  ۱۲ ◾ سن بنا:      ۴ ✳ وام موجود:     ۱۲   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۲۵   میلیون ✳…

جزییات بیشتر
32 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۶ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۶   متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 50 متر تا 60 متر, فروش آپارتمان
5,200,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۵۶  مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:    ۲ ◾ تعداد واحدها:  —- ◾ سن بنا:      ۴ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۴۰   میلیون ✳ مبلغ…

جزییات بیشتر
56 متر مربع 1 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۸ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۸  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 60 متر تا 70 متر, فروش آپارتمان
4,200,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۶۸   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:    ۱ ◾ تعداد واحدها:  ۹ ◾ سن بنا:      ۸ ✳ وام موجود:     ۶۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۵۰   میلیون ✳…

جزییات بیشتر
68 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۱۱۰ متری+بدون وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۱۱۰  متری+بدون وام/مسکن کلید
آپارتمان 80 متر به بالا, فروش آپارتمان
4,800,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:  ۱۱۰    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:    ۱ ◾ تعداد واحدها:  ۴ ◾ سن بنا:      ۸ ✳ وام موجود:     ۷۰   میلیون ✳ مبلغ رهن:      ۹۰   میلیون ✳…

جزییات بیشتر
110 متر مربع 2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ