تجاری

مرتب سازی بر اساس: :  

تجاری ۱۱متری پاساژ رزمال اندیشه

تجاری ۱۱متری پاساژ رزمال اندیشه
فروش تجاری
830,000,000تومان - تجاری

فرصت سرمایه گذاری بی نظیر در شهر جدید اندیشه بزرگترین و مدرن ترین مرکز خرید در اندیشه طبقه زیر همکف مرکز خرید رزسنتر  برِ خیابان اصلی پاخور عالی ابتدای بلوار…

جزییات بیشتر
11 متری_1400/01/16

تجاری ۴۳متری اندیشه فاز۱

تجاری ۴۳متری اندیشه فاز۱
4,300,000,000تومان - تجاری

تجاری۴۳متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
43 متری-99/12/26

تجاری ۳۱ متری شهرجدید اندیشه

تجاری ۳۱ متری شهرجدید اندیشه
480,500,000تومان - تجاری

تجاری ۳۱متری متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
31 متری-99/12/26

تجاری ۲۲متری شهرجدید اندیشه

تجاری ۲۲متری شهرجدید اندیشه
550,000,000تومان - تجاری

تجاری ۲۲متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
22 متری_99/12/23

تجاری ۱۰متری اندیشه فازیک واقع در پاساژ

تجاری ۱۰متری اندیشه فازیک واقع در پاساژ
200,000,000تومان - تجاری

تجاری۱۰ متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
10 متری_99/12/21

تجاری ۱۲متری اندیشه فازیک

تجاری ۱۲متری اندیشه فازیک
360,000,000تومان - تجاری

تجاری ‌١٢ متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️…

جزییات بیشتر
12 متری_99/12/21

تجاری ۲۲متری شهرجدید اندیشه واقع در پاساژ

تجاری ۲۲متری شهرجدید اندیشه واقع در پاساژ
فروش تجاری
360,000,000تومان - تجاری

  تجاری ‌۲۲ متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی…

جزییات بیشتر
22 متری_99/12/12

تجاری ۲۴متری اندیشه فازیک

تجاری ۲۴متری اندیشه فازیک
620,000,000تومان - تجاری

تجاری ‌۲۴متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
24 متری_99/12/9

تجاری ۸۵متری اندیشه فازیک

تجاری ۸۵متری اندیشه فازیک
5,100,000,000تومان - تجاری

تجاری ‌۸۵متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
85 متری_99/12/9

تجاری ٣٢متری شهرجدید اندیشه

تجاری ٣٢متری شهرجدید اندیشه
فروش تجاری
960,000,000تومان - تجاری

تجاری ‌۳۲متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
32 متری_99/12/8

تجاری ۴۰متری شهر جدید اندیشه

تجاری ۴۰متری شهر جدید اندیشه
فروش تجاری
1,040,000,000تومان - تجاری

تجاری ‌۴۰متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
40 متری_99/12/8

تجاری ۲۰متری اندیشه فازیک

تجاری ۲۰متری اندیشه فازیک
490,000,000تومان - تجاری

تجاری ‌۲۰متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
20 متری_99/12/5

تجاری ۲۰متری اندیشه فازیک

تجاری ۲۰متری اندیشه فازیک
500,000,000تومان - تجاری

تجاری ‌۲۰متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
20 متری_99/12/5

تجاری ٢٨متری اندیشه فازیک

تجاری ٢٨متری اندیشه فازیک
1,260,000,000تومان - تجاری

تجاری ‌۲۸متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
28 متری_99/12/1

فروش تجاری اندیشه فاز یک

فروش تجاری اندیشه فاز یک
2,300,000,000تومان - تجاری

تجاری ‌۴۶متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
46 متری_99/12/1

تجاری ۱۵متری اندیشه فازیک

تجاری ۱۵متری اندیشه فازیک
375,000,000تومان - تجاری

فروش استثنایی زیر همکف تجاری در پاساژ واقع در فاز یک از پرددترین خیابان های اندیشه✔️ پاساژ فعال میباشد ✔️ طبقه زیر همکف ✔️ شیشه میرال ✔️ بر ٣✔️ آب،…

جزییات بیشتر
15 متری_99/11/29

تجاری ۲۰ متری اندیشه فازیک

تجاری ۲۰ متری اندیشه فازیک
1,300,000,000تومان - تجاری

تجاری ‌۲۰متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
20 متری_99/11/29

تجاری ۴۰ متری اندیشه فازیک

تجاری ۴۰ متری اندیشه فازیک
1,800,000,000تومان - تجاری

تجاری ‌۴۰متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
40 متری_99/11/27

تجاری ۳۰متری اندیشه فازیک

تجاری ۳۰متری اندیشه فازیک
1,500,000,000تومان - تجاری

تجاری ‌۳۰متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
30 متری_99/11/25

تجاری ۳۵متری اندیشه فازیک

تجاری ۳۵متری اندیشه فازیک
1,750,000,000تومان - تجاری

تجاری ۳۵متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
35 متری_99/11/25

تجاری ۲۴متری اندیشه فازیک

تجاری ۲۴متری اندیشه فازیک
1,440,000,000تومان - تجاری

تجاری ۲۴متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
24 متری_99/11/20

تجاری ۲۰متری اندیشه فازیک

تجاری ۲۰متری اندیشه فازیک
فروش تجاری
780,000,000تومان - تجاری

تجاری ۲۰متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
20 متری_99/11/20

تجاری ۲۵متری شهرجدید اندیشه

تجاری ۲۵متری شهرجدید اندیشه
فروش تجاری, فروش مغازه
1,250,000,000تومان - تجاری

تجاری ۲۵متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
23 متری_99/11/19

فروش استثنایی تجاری فاز یک

فروش استثنایی تجاری فاز یک
فروش تجاری
1,000,000,000تومان سند آزاد - تجاری

مغازه ۴٠متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
40 متری_99/11/16

تجاری ١٧متری بر خیابان طالقانی

تجاری ١٧متری بر خیابان طالقانی
750,000,000تومان - تجاری

مغازه ۱۷متری شهرجدید اندیشه بر خیابان طالقانی فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی…

جزییات بیشتر
17 متری_99/11/13

فروش استثنایی تجاری واقع در پاساژ

فروش استثنایی تجاری واقع در پاساژ
فروش تجاری
375,000,000تومان - تجاری

فروش استثنایی زیر همکف تجاری در پاساژ واقع در فاز یک از پرددترین خیابان های اندیشه✔️ پاساژ فعال میباشد ✔️ طبقه همکف ✔️ شیشه میرال ✔️ بر ٣✔️ آب، برق،…

جزییات بیشتر
15 متری_99/11/13