آیفون تصویری

مرتب سازی بر اساس: :  

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۸ متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۶۸  متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
3,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:   ۶۸     مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:    ۲ ◾ طبقه:     ۳ ◾ تعداد واحدها:  ۸ ◾ سن بنا:  ۷ ✳ وام موجود:    ۶۰        میلیون ✳ مبلغ رهن:     ۴۵   …

جزییات بیشتر
68 متر مربع 2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۴ متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۴۴  متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
4,100,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:   ۴۴   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:     ۳ ◾ تعداد واحدها:   ۱۲ ◾ سن بنا:  ۳ ✳ وام موجود:    ۶۰       میلیون ✳ مبلغ رهن:    ۳۵        میلیون ✳…

جزییات بیشتر
44 متر مربع 1 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۸۲ متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۸۲  متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
3,000,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:   ۸۲        مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:     ۳ ◾ تعداد واحدها:   ۹ ◾ سن بنا:  ۸ ✳ وام موجود:    ۶۰       میلیون ✳ مبلغ رهن:    ۷۰   …

جزییات بیشتر
82 متر مربع 2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۴۸ متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۴۸  متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
2,600,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:   ۴۸     مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:   ۲ ◾ تعداد واحدها:   ۹ ◾ سن بنا:  ۱۳ ✳ وام موجود:    ۵۰       میلیون ✳ مبلغ رهن:    ۳۵        میلیون…

جزییات بیشتر
48 متر مربع 1 اتاق خواب

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۷۱ متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۷۱  متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
2,700,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:   ۷۱    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:   ۲ ◾ تعداد واحدها:   ۴ ◾ سن بنا:   ۱۱ ✳ وام موجود:    ۶۰       میلیون ✳ مبلغ رهن:    ۵۰        میلیون ✳…

جزییات بیشتر
71 متر مربع 2 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۰ متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۶۰  متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
3,380,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:   ۶۰    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:   ۱ ◾ تعداد واحدها:   ۳ ◾ سن بنا:   ۴ ✳ وام موجود:    ۶۰       میلیون ✳ مبلغ رهن:    ۵۰        میلیون ✳…

جزییات بیشتر
60 متر مربع 2 اتاق خواب

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۷ متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۶۷ متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
3,350,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:   ۶۷   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:   ۱ ◾ تعداد واحدها:   ۶ ◾ سن بنا:   ۶ ✳ وام موجود:    ۶۰       میلیون ✳ مبلغ رهن:    ۵۰        میلیون ✳ مبلغ…

جزییات بیشتر
67 متر مربع 1 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۰ متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۶۰ متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
3,100,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:   ۶۰  مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:   ۳ ◾ تعداد واحدها: ۹ ◾ سن بنا:   ۸ ✳ وام موجود:    ۶۰       میلیون ✳ مبلغ رهن:    ۴۵        میلیون ✳…

جزییات بیشتر
60 متر مربع 1 اتاق خواب1 پارکینگ

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۶۰ متری+وام/مسکن کلید

2,200,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:   ۶۰  مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:   ۱ ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا:   ۹ ✳ وام موجود:    ۴۵      میلیون ✳ مبلغ رهن:    ۴۰        میلیون ✳ مبلغ نقدی: …

جزییات بیشتر
60 متر مربع 1 اتاق خواب

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۷۷ متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۷۷ متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
2,850,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:   ۷۷   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:   ۳ ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا:   ۱۲ ✳ وام موجود:    ۶۰      میلیون ✳ مبلغ رهن:    ۵۵       میلیون ✳ مبلغ نقدی: …

جزییات بیشتر
77 متر مربع 2 اتاق خواب

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۵۳ متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۵۳  متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
3,350,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:   ۵۳   مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۱ ◾ طبقه:   ۳ ◾ تعداد واحدها:—- ◾ سن بنا:   ۵ ✳ وام موجود:    ۶۰      میلیون ✳ مبلغ رهن:    ۴۵         میلیون ✳ مبلغ…

جزییات بیشتر
53 متر مربع 1 اتاق خواب

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد ۷۳ متری+وام/مسکن کلید

فروش واحدهای زیر قیمت روز/واحد  ۷۳   متری+وام/مسکن کلید
فروش آپارتمان
2,650,000تومان هر متر مربع - آپارتمان

◾ متراژ:   ۷۳    مترمربع  ◾ تعداد اتاق خواب:  ۲ ◾ طبقه:   دوم  ◾ تعداد واحدها: ۱۲ ◾ سن بنا:   ۱۰ ✳ وام موجود:    ۵۰      میلیون ✳ مبلغ رهن:  ۵۰         میلیون ✳…

جزییات بیشتر
73 متر مربع 2 اتاق خواب