تجاری

مرتب سازی بر اساس: :  

تجاری ۲۷متری اندیشه فاز دو

تجاری ۲۷متری اندیشه فاز دو
1,080,000,000تومان - تجاری

تجاری۲۷متری اندیشه فاز دو فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
27 متری-1400/2/22

تجاری ۳۴متری اندیشه فازیک

تجاری ۳۴متری اندیشه فازیک
1,530,000,000تومان - تجاری

تجاری۳۴متری اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق، گاز،…

جزییات بیشتر
34 متری-1400/2/22

۲۲متر تجاری اندیشه فاز یک

۲۲متر تجاری اندیشه فاز یک
480,000,000تومان - تجاری

تجاری۲۲متری اندیشه فاز یک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
22 متری-1400/2/20

تجاری۳۱متری اندیشه فازیک

تجاری۳۱متری اندیشه فازیک
527,000,000تومان - تجاری

تجاری۳۴متری اندیشه فاز یک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
31 متری-1400/2/20

تجاری ۲۵متری اندیشه فازیک

تجاری ۲۵متری اندیشه فازیک
1,400,000,000تومان - تجاری

تجاری۲۵متری اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق، گاز،…

جزییات بیشتر
25 متری-1400/2/6

تجاری ۲۲متری اندیشه فازیک

تجاری ۲۲متری اندیشه فازیک
1,600,000,000تومان - تجاری

تجاری۲۲متری اندیشه فاز یک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
22 متری-1400/2/6

تجاری ۳۹متری اندیشه فازیک

تجاری ۳۹متری اندیشه فازیک
1,365,000,000تومان - تجاری

تجاری۳۹متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
39 متری-1400/2/5

تجاری ۲۰متری واقع در پاساژ

تجاری ۲۰متری واقع در پاساژ
1,200,000,000تومان - تجاری

تجاری۲۰متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
20 متری-1400/2/3

تجاری ۱۴متری واقع در پاساژ اندیشه فاز یک

تجاری ۱۴متری واقع در پاساژ اندیشه فاز یک
فروش تجاری
710,000,000تومان - تجاری

تجاری ۱۴متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب،…

جزییات بیشتر
14 متری-1400/1/25

تجاری ۳۷متری شهرجدید اندیشه

تجاری ۳۷متری شهرجدید اندیشه
1,280,000,000تومان - تجاری

تجاری ۳۷متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب،…

جزییات بیشتر
37 متری_1400/1/21

تجاری ۲۴متری اندیشه فازیک

تجاری ۲۴متری اندیشه فازیک
750,000,000تومان - تجاری

تجاری ۲۴متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب،…

جزییات بیشتر
24 متری_1400/1/21

تجاری ۲۲متری اندیشه فا زیک

تجاری ۲۲متری اندیشه فا زیک
فروش تجاری
545,000,000تومان - تجاری

تجاری۲۲متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
22 متری-1400/1/18

تجاری ۱۰متری اندیشه فاز یک واقع در پاساژ

تجاری ۱۰متری اندیشه فاز یک واقع در پاساژ
فروش تجاری
500,000,000تومان - تجاری

تجاری۱۰متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
10 متری_1400/1/18

تجاری ۲۲ متری واقع در پاساژ طبقه اول اندیشه فاز۱

تجاری ۲۲ متری واقع در پاساژ طبقه اول اندیشه فاز۱
فروش تجاری
550,000,000تومان - تجاری

تجاری۲۲متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
22 متری-1400/01/16

تجاری ۱۱متری پاساژ رزمال اندیشه

تجاری ۱۱متری پاساژ رزمال اندیشه
فروش تجاری
830,000,000تومان - تجاری

فرصت سرمایه گذاری بی نظیر در شهر جدید اندیشه بزرگترین و مدرن ترین مرکز خرید در اندیشه طبقه زیر همکف مرکز خرید رزسنتر  برِ خیابان اصلی پاخور عالی ابتدای بلوار…

جزییات بیشتر
11 متری_1400/01/16

تجاری ۴۳متری اندیشه فاز۱

تجاری ۴۳متری اندیشه فاز۱
4,300,000,000تومان - تجاری

تجاری۴۳متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
43 متری-99/12/26

تجاری ۳۱ متری شهرجدید اندیشه

تجاری ۳۱ متری شهرجدید اندیشه
480,500,000تومان - تجاری

تجاری ۳۱متری متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
31 متری-99/12/26

تجاری ۲۲متری شهرجدید اندیشه

تجاری ۲۲متری شهرجدید اندیشه
550,000,000تومان - تجاری

تجاری ۲۲متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
22 متری_99/12/23

تجاری ۱۰متری اندیشه فازیک واقع در پاساژ

تجاری ۱۰متری اندیشه فازیک واقع در پاساژ
200,000,000تومان - تجاری

تجاری۱۰ متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
10 متری_99/12/21

تجاری ۱۲متری اندیشه فازیک

تجاری ۱۲متری اندیشه فازیک
360,000,000تومان - تجاری

تجاری ‌١٢ متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️…

جزییات بیشتر
12 متری_99/12/21

تجاری ۲۲متری شهرجدید اندیشه واقع در پاساژ

تجاری ۲۲متری شهرجدید اندیشه واقع در پاساژ
فروش تجاری
360,000,000تومان - تجاری

  تجاری ‌۲۲ متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی…

جزییات بیشتر
22 متری_99/12/12

تجاری ۲۴متری اندیشه فازیک

تجاری ۲۴متری اندیشه فازیک
620,000,000تومان - تجاری

تجاری ‌۲۴متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
24 متری_99/12/9

تجاری ۸۵متری اندیشه فازیک

تجاری ۸۵متری اندیشه فازیک
5,100,000,000تومان - تجاری

تجاری ‌۸۵متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
85 متری_99/12/9

تجاری ٣٢متری شهرجدید اندیشه

تجاری ٣٢متری شهرجدید اندیشه
فروش تجاری
960,000,000تومان - تجاری

تجاری ‌۳۲متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
32 متری_99/12/8

تجاری ۴۰متری شهر جدید اندیشه

تجاری ۴۰متری شهر جدید اندیشه
فروش تجاری
1,040,000,000تومان - تجاری

تجاری ‌۴۰متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
40 متری_99/12/8

تجاری ۲۰متری اندیشه فازیک

تجاری ۲۰متری اندیشه فازیک
490,000,000تومان - تجاری

تجاری ‌۲۰متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین✔️ نقدینگی✔️ فعال میباشد✔️ تابلو خور عالی✔️ مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار✔️ دسترسی عالی به تمامی امکانات✔️ اب،…

جزییات بیشتر
20 متری_99/12/5