تجاری

مرتب سازی بر اساس: :  

تجاری ۱۴ متری اندیشه فازیک

تجاری ۱۴ متری اندیشه فازیک
285,000,000تومان - تجاری

کد:۲۰۶۲۱ تجاری ۱۴متری اندیشه فازیک کف سنگ دیوار تا سقف سرامیک شیشه میرال بر حدود ۴ از پاساژ های به نام اندیشه ابتدای فازیک طبقه زیر همکف پاساژ فعال میباشد…

جزییات بیشتر
12 متری-1400.4.5

تجاری ۲۱متری اندیشه فاز یک

تجاری ۲۱متری اندیشه فاز یک
فروش تجاری
1,680,000,000تومان - تجاری

کد:۱۴۶۴۸ تجاری ۲۱متری اندیشه فازیک کف سنگ دیوار تا سقف سرامیک شیشه میرال بر حدود ۴ از پاساژ های به نام اندیشه جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از فایل…

جزییات بیشتر
21 متر-1400.4.5

تجاری ٢٠متری اندیشه فازیک

تجاری ٢٠متری اندیشه فازیک
1,600,000,000تومان - تجاری

کد:۱۴۶۴۸ تجاری ٢٠متری اندیشه فازیک کف سنگ دیوار تا سقف سرامیک شیشه میرال بر حدود ۴ از پاساژ های به نام اندیشه ابتدای فازیک طبقه همکف پاساژ فعال میباشد جهت…

جزییات بیشتر
20 متری_1400/3/21

تجاری ۱۷متری واقع در پاساژاندیشه فازیک

تجاری ۱۷متری واقع در پاساژاندیشه فازیک
فروش تجاری
380,000,000تومان - تجاری

تجاری ۱۷متری زیر زمین اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات…

جزییات بیشتر
17 متری-1400/3/10

تجاری زیرزمین تجاری ۲۳۸متری اندیشه فازیک

تجاری زیرزمین تجاری ۲۳۸متری اندیشه فازیک
فروش تجاری
2,380,000,000تومان - تجاری

تجاری ۲۳۸متری زیر زمین اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات…

جزییات بیشتر
238 متری-1400/3/10

تجاری ۴۷متری اندیشه فاز یک

تجاری ۴۷متری اندیشه فاز یک
1,222,000,000تومان - تجاری

تجاری۴۷متری اندیشه فاز یک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
470 اتاق خواب

تجاری ۵۱متری اندیشه فاز یک

تجاری ۵۱متری اندیشه فاز یک
2,295,000,000تومان - تجاری

تجاری۵۱متری اندیشه فاز یک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
51 متری-1400/3/5

تجاری ۱۸متری اندیشه فازیک

تجاری ۱۸متری اندیشه فازیک
600,000,000تومان - تجاری

تجاری۱۸متری اندیشه فاز یک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
18 متری-1400/2/29

تجاری ۴۱متری اندیشه فازیک

تجاری ۴۱متری اندیشه فازیک
3,075,000,000تومان - تجاری

تجاری۴۱متری اندیشه فاز یک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
41 متری-1400/2/29

تجاری ۲۷متری اندیشه فازیک

تجاری ۲۷متری اندیشه فازیک
945,000,000تومان - تجاری

تجاری۲۷متری اندیشه فاز یک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
27 متری-1400/2/26

تجاری ۱۳ متری اندیشه فازیک

تجاری ۱۳ متری اندیشه فازیک
850,000,000تومان - تجاری

تجاری۱۳متری اندیشه فاز یک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
13 متری-1400/2/24

تجاری ۲۰متری اندیشه فاز یک

تجاری ۲۰متری اندیشه فاز یک
فروش تجاری
580,000,000تومان - تجاری

تجاری۲۰اندیشه فاز یک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق، گاز،…

جزییات بیشتر
20 متری-1400/2/24

تجاری ۲۷متری اندیشه فاز دو

تجاری ۲۷متری اندیشه فاز دو
1,080,000,000تومان - تجاری

تجاری۲۷متری اندیشه فاز دو فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
27 متری-1400/2/22

تجاری ۳۴متری اندیشه فازیک

تجاری ۳۴متری اندیشه فازیک
1,530,000,000تومان - تجاری

تجاری۳۴متری اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق، گاز،…

جزییات بیشتر
34 متری-1400/2/22

۲۲متر تجاری اندیشه فاز یک

۲۲متر تجاری اندیشه فاز یک
480,000,000تومان - تجاری

تجاری۲۲متری اندیشه فاز یک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
22 متری-1400/2/20

تجاری۳۱متری اندیشه فازیک

تجاری۳۱متری اندیشه فازیک
527,000,000تومان - تجاری

تجاری۳۴متری اندیشه فاز یک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
31 متری-1400/2/20

تجاری ۲۵متری اندیشه فازیک

تجاری ۲۵متری اندیشه فازیک
1,400,000,000تومان - تجاری

تجاری۲۵متری اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق، گاز،…

جزییات بیشتر
25 متری-1400/2/6

تجاری ۲۲متری اندیشه فازیک

تجاری ۲۲متری اندیشه فازیک
1,600,000,000تومان - تجاری

تجاری۲۲متری اندیشه فاز یک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
22 متری-1400/2/6

تجاری ۳۹متری اندیشه فازیک

تجاری ۳۹متری اندیشه فازیک
1,365,000,000تومان - تجاری

تجاری۳۹متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
39 متری-1400/2/5

تجاری ۲۰متری واقع در پاساژ

تجاری ۲۰متری واقع در پاساژ
1,200,000,000تومان - تجاری

تجاری۲۰متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
20 متری-1400/2/3

تجاری ۱۴متری واقع در پاساژ اندیشه فاز یک

تجاری ۱۴متری واقع در پاساژ اندیشه فاز یک
فروش تجاری
710,000,000تومان - تجاری

تجاری ۱۴متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب،…

جزییات بیشتر
14 متری-1400/1/25

تجاری ۳۷متری شهرجدید اندیشه

تجاری ۳۷متری شهرجدید اندیشه
1,280,000,000تومان - تجاری

تجاری ۳۷متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب،…

جزییات بیشتر
37 متری_1400/1/21

تجاری ۲۴متری اندیشه فازیک

تجاری ۲۴متری اندیشه فازیک
750,000,000تومان - تجاری

تجاری ۲۴متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب،…

جزییات بیشتر
24 متری_1400/1/21

تجاری ۲۲متری اندیشه فا زیک

تجاری ۲۲متری اندیشه فا زیک
فروش تجاری
545,000,000تومان - تجاری

تجاری۲۲متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
22 متری-1400/1/18

تجاری ۱۰متری اندیشه فاز یک واقع در پاساژ

تجاری ۱۰متری اندیشه فاز یک واقع در پاساژ
فروش تجاری
500,000,000تومان - تجاری

تجاری۱۰متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
10 متری_1400/1/18

تجاری ۲۲ متری واقع در پاساژ طبقه اول اندیشه فاز۱

تجاری ۲۲ متری واقع در پاساژ طبقه اول اندیشه فاز۱
فروش تجاری
550,000,000تومان - تجاری

تجاری۲۲متری شهرجدید اندیشه فازیک فرصت سرمایه گذاری بی‌نظیر باکمترین نقدینگی فعال میباشد تابلو خور عالی مغازه در لوکیشنی عالی جهت کسب و کار دسترسی عالی به تمامی امکانات اب، برق،…

جزییات بیشتر
22 متری-1400/01/16